Crochet Better Future For Kids is an annual activity to raise funds to help disadvantaged Vietnamese children having a chance to go to school by making and selling handmade wool products.

With the desire to bring a bright, adequate, and better future for young children, Better Future For Kids (BFFK) was born and licensed by the Canadian government. Up to now, BFFK has been operating for more than 12 years, with a significant history of volunteering activities for children both in Canada and Vietnam. BFFK’s aim is that 100% of donations will be used to establish a more viable future for children, such as essential needs and education, especially awareness-raising, curbing pedophilia, and human trafficking in Vietnam and Canada.

With the Crochet program, BFFK hopes to receive a response from benefactors by joining hands to contribute towards a whole future for disadvantaged children. All items sold in the program are 100% handmade by members of BFFK. Not only have souvenir value, but these products also contain noble meanings towards the unfortunate young lives, whether in Vietnam or Canada.

Besides buying donations to raise funds, philanthropists can also fully contribute and participate directly in BFFK’s scheduled knitting sessions. This is also a difference and a way to connect the sponsors who love and care for the future of Vietnamese children anywhere in Canada or Vietnam. The members will exchange and contribute efforts for a noble goal towards the preschool kids in Vietnam and Canada.

 

Please get in touch with BFFK immediately so that you can consult and contribute ideas and work together for the future of our little angels.

The Better Future For Kids team respectfully notices.

Góp Quỹ Giúp Bé Đến Trường với hoạt động đan len Crochet 

Crochet Better Future For Kids là hoạt động thường niên hướng đến việc gây quỹ giúp cho trẻ nhỏ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đến trường, thông qua việc làm và bán các sản phẩm thủ công từ Len. 

Với mong muốn mang đến một tương lai tươi sáng, đầy đủ và toàn vẹn cho trẻ nhỏ, Better Future For Kids (BFFK) đã được ra đời và cấp phép bởi chính phủ Canada. Cho đến nay BFFK đã có hơn 12 năm hoạt động với bề dày các hoạt động thiện nguyện cho trẻ em cả ở 2 đất nước Canada và Việt Nam. Mục tiêu hướng đến của BFFK là 100% đóng góp sẽ được sử dụng hướng tới việc thiết lập một tương lai khả thi hơn cho những trẻ em đang cần: nhu cầu thiết yếu và giáo dục, và đặc biệt là nâng cao nhận thức giáo dục, hạn chế ấu dâm và nạn buôn người cả ở Việt Nam và Canada.

Với chương trình Crochet giúp bé đến trường, BFFK mong rằng sẽ nhận được sự hưởng ứng từ những tấm lòng hảo tâm, chung tay góp sức hướng đến một tương lại đủ đầy cho các trẻ em cơ nhỡ. Tất cả các vật phẩm được bán trong chương trình hoàn toàn là đồ thủ công 100% thực hiện bởi các thành viên của BFFK. Không chỉ có giá trị lưu niệm mà các sản phẩm này còn bao hàm ý nghĩa cao đẹp hướng đến những mảnh đời bất hạnh nhỏ tuổi dù ở Việt Nam hay Canada. 

Không chỉ có thể góp sức bằng cách mua ủng hộ gây quỹ, các tấm lòng hảo tâm hoàn toàn có thể góp sức cũng như tham gia trực tiếp vào các buổi đan len theo lịch của BFFK. Đây cũng là điểm khác biệt và cách thức kết nối hơn những mạnh thường quân thương yêu và chăm lo cho tương lai của trẻ em Việt Nam ở bất cứ đâu cả ở Canada hay Việt Nam. Các thành viên sẽ cùng nhau giao lưu, cùng nhau đóng góp công sức vì một mục tiêu cao cả hướng đến những mầm non của Việt Nam. 

 Hãy liên hệ ngay với BFFK để có thể tham khảo và đóng góp tâm ý, chung sức vì tương lai của các thiên thần nhỏ bạn nhé.  

Đội ngũ Better Future For Kids kính báo.